Example of photo caption...

Prezentarea grupului M.I.S.

Grupul M.I.S. cuprinde mai multe firme de familie înfiinţate începând cu anul 1990, care desfăşoară activităţi de exploatare, debitare şi prelucrare primară respectiv superioară a lemnului în cele trei centre specializate din judeţul Bistriţa-Năsăud, precum şi în alte puncte de lucru din judeţe limitrofe. La început am pornit cu 16 angajaţi având ca obiect de activitate exploatarea forestieră şi industrializarea lemnului.

Grupul MIS s-a dezvoltat constant devenind o companie cu cele mai moderne maşini şi utilaje din ţară şi cu aproximativ 700 de angajaţi. Baza materială a companiei o constituie numeroasele utilaje de exploatare forestieră, două fabrici de prelucrare a lemnului, un centru de valorificare superioară a lemnului subţire şi a deşeurilor precum şi alte puncte de lucru în trei judeţe limitrofe.

De-a lungul timpului s-a extins capacitatea de prelucrare a lemnului şi s-a diversificat gama de produse, fiind achiziţionate în acest scop utilaje performante.

Principalele produse pe care vi le oferim - cherestea de diferite tipuri şi dimensiuni, elemente de construcţii, rame din lemn fixe şi pliabile pentru ambalaje, elemente lamelare stratificate îmbinate în dinţi folosite la tâmplărie, căsuţe de vacanţă (peste 100 de modele) precum şi alte semifabricate, au în prezent ca piaţă de desfacere ţările din Comunitatea Europeană şi ţările arabe. Transportul produselor noastre poate fi realizat atât pe căi rutiere cât şi pe liniile ferate proprii aferente centrelor de producţie.  Pentru toate activităţile desfăşurate deţinem certificate de calitate – SR EN ISO 14001:2005, SRAC OHSAS 18001:2007 şi ISO 9001:2008. Ca mărturie a calităţii produselor şi serviciilor oferite de compania noastră stau numeroasele diplome şi premii obţinute de-a lungul anilor.

Pe piaţa internă compania noastră şi-a dezvoltat următoarele activităţi: construcţii civile, industriale, agrozootehnice şi rutiere (drumuri şi poduri) şi lucrări de termoficare. Vă oferim competenţa și echipamentele pentru toate tipurile de construcții, indiferent de dimensiune şi complexitate, timp şi buget, echipa noastră de profesioniști făcând ca orice proiect să devină realitate.